اطلاعات پایان نامه

مطالعه شاخصه های شخصیت سازی پایدار طنز در برنامه های ترکیبی رادیو

نام:
یاسمن
نام خانوادگی:
طاهری خسروشاهی
گروه آموزشی:
دانشکده تولید رادیو و تلویزیون
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
نویسندگی رادیو
عنوان پایان نامه:
مطالعه شاخصه های شخصیت سازی پایدار طنز در برنامه های ترکیبی رادیو
تاریخ دفاع:
1398/06/26
شماره ثبت کتابخانه:
1873
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: