اطلاعات پایان نامه

چگونگی بازتاب مفاهیم انقلاب اسلامی در فیلم‌های مستند جبهه مقاومتِ تولید شده در شبکه افق

نام:
سیدعباس
نام خانوادگی:
امام حسنی
گروه آموزشی:
دانشکده دین و رسانه - قم
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
تولید سیما
عنوان پایان نامه:
چگونگی بازتاب مفاهیم انقلاب اسلامی در فیلم‌های مستند جبهه مقاومتِ تولید شده در شبکه افق
تاریخ دفاع:
1398/07/02
شماره ثبت کتابخانه:
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: