اطلاعات پایان نامه

ارائه راهکارهای بهبود عملکرد رسانه های محلی در بحران های زیست محیطی(مطالعه موردی: ارزیابی عملکرد شبکه خوزستان در بحران ریزگردها)

نام:
محسن
نام خانوادگی:
علیخانی
گروه آموزشی:
دانشکده ارتباطات و رسانه
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
مدیریت رسانه
عنوان پایان نامه:
ارائه راهکارهای بهبود عملکرد رسانه های محلی در بحران های زیست محیطی(مطالعه موردی: ارزیابی عملکرد شبکه خوزستان در بحران ریزگردها)
تاریخ دفاع:
1398/07/21
شماره ثبت کتابخانه:
1874
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: