اطلاعات پایان نامه

بازنمایی اقوام ایرانی در سریال‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران

نام:
رامین
نام خانوادگی:
بارانی بیرانوند
گروه آموزشی:
دانشکده ارتباطات و رسانه
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
تحقیق در ارتباطات اجتماعی
عنوان پایان نامه:
بازنمایی اقوام ایرانی در سریال‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران
تاریخ دفاع:
1398/07/14
شماره ثبت کتابخانه:
1876
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: