اطلاعات پایان نامه

بررسی رابطه کنش صبر با پویایی شخصیت دراماتیک در روایت فیلم

نام:
مرتضی
نام خانوادگی:
ایمانی راد
گروه آموزشی:
دانشکده دین و رسانه - قم
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
ادبیات نمایشی گرایش فیلمنامه نویسی
عنوان پایان نامه:
بررسی رابطه کنش صبر با پویایی شخصیت دراماتیک در روایت فیلم
تاریخ دفاع:
1398/06/23
شماره ثبت کتابخانه:
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: