اطلاعات پایان نامه

مطالعه ظرفیت های جدید جلوه های صوتی در برنامه های ورزشی رادیو(مطالعه موردی:فوتبال در رادیو ورزش)

نام:
مجید
نام خانوادگی:
امانی کیکانلو
گروه آموزشی:
دانشکده تولید رادیو و تلویزیون
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
تهیه کنندگی رادیو
عنوان پایان نامه:
مطالعه ظرفیت های جدید جلوه های صوتی در برنامه های ورزشی رادیو(مطالعه موردی:فوتبال در رادیو ورزش)
تاریخ دفاع:
1398/06/30
شماره ثبت کتابخانه:
1872
توضیحات:
استاد راهنما:دکتر حمید قاسمی
استاد مشاور:فرشاد آذرنیا
تصویر:
فایل پایان نامه: