اطلاعات پایان نامه

بایسته های برنامه های گفتگو محور سیاسی در راستای تنش زدایی سیاسی در جامعه

نام:
محمد
نام خانوادگی:
تاج الدینی
گروه آموزشی:
دانشکده دین و رسانه - قم
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
تولید سیما
عنوان پایان نامه:
بایسته های برنامه های گفتگو محور سیاسی در راستای تنش زدایی سیاسی در جامعه
تاریخ دفاع:
1397/08/14
شماره ثبت کتابخانه:
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: