اطلاعات پایان نامه

کارکرد تعلیمی پایان‌بندی نمایشی روایت مینی‌مال با تحلیل موردی تذکره‌الاولیاء

نام:
امیر
نام خانوادگی:
بیطرفان
گروه آموزشی:
دانشکده دین و رسانه - قم
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
ادبیات نمایشی
عنوان پایان نامه:
کارکرد تعلیمی پایان‌بندی نمایشی روایت مینی‌مال با تحلیل موردی تذکره‌الاولیاء
تاریخ دفاع:
1398/06/27
شماره ثبت کتابخانه:
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: