اطلاعات پایان نامه

مطالعه امکانات پلات چندقهرمانه جهت گسترش در مجموعه های تلویزیونی

نام:
محمدرضا
نام خانوادگی:
رمضانی
گروه آموزشی:
دانشکده تولید رادیو و تلویزیون
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
تهیه کنندگی تلویزیون
عنوان پایان نامه:
مطالعه امکانات پلات چندقهرمانه جهت گسترش در مجموعه های تلویزیونی
تاریخ دفاع:
1398/06/25
شماره ثبت کتابخانه:
۱۸۶۷
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: