اطلاعات پایان نامه

راهکارهای بکارگیری رسانه های اجتماعی در بهبود فرآیند مدیریت دانش سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

نام:
محسن
نام خانوادگی:
حسنوند
گروه آموزشی:
دانشکده ارتباطات و رسانه
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
مدیریت رسانه
عنوان پایان نامه:
راهکارهای بکارگیری رسانه های اجتماعی در بهبود فرآیند مدیریت دانش سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
تاریخ دفاع:
1398/07/08
شماره ثبت کتابخانه:
1869
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: