اطلاعات پایان نامه

بررسی عملکرد بخش خبری 20:30 در حمایت از کالای ایرانی

نام:
محمد جواد
نام خانوادگی:
رنجبر
گروه آموزشی:
دانشکده ارتباطات و رسانه
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
ارتباطات، گرایش روزنامه نگاری
عنوان پایان نامه:
بررسی عملکرد بخش خبری 20:30 در حمایت از کالای ایرانی
تاریخ دفاع:
1398/01/31
شماره ثبت کتابخانه:
1861
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: