اطلاعات پایان نامه

روش های اثرگذاری بر مخاطب از دیدگاه تفسیر نور قرآن

نام:
محمد
نام خانوادگی:
هنرمند جهرمی
گروه آموزشی:
دانشکده ارتباطات و رسانه
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
مدیریت رسانه
عنوان پایان نامه:
روش های اثرگذاری بر مخاطب از دیدگاه تفسیر نور قرآن
تاریخ دفاع:
1397/08/05
شماره ثبت کتابخانه:
1859
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: