اطلاعات پایان نامه

بهبود مقاومت نشان‌گذاری صدا در برابر حملات آسنکرون مبتنی بر فریم بندی وفقی

نام:
عقیل
نام خانوادگی:
شمشیری
گروه آموزشی:
دانشکده فنی مهندسی رسانه
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
مهندسی صدا
عنوان پایان نامه:
بهبود مقاومت نشان‌گذاری صدا در برابر حملات آسنکرون مبتنی بر فریم بندی وفقی
تاریخ دفاع:
1397/12/25
شماره ثبت کتابخانه:
1858
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: