اطلاعات پایان نامه

تولید سیتکام انیمیشن در ایران و موانع پیش رو

نام:
محمد جواد
نام خانوادگی:
بابایی
گروه آموزشی:
دانشکده تولید رادیو و تلویزیون
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
تهیه کنندگی تلویزیون
عنوان پایان نامه:
تولید سیتکام انیمیشن در ایران و موانع پیش رو
تاریخ دفاع:
1396/07/29
شماره ثبت کتابخانه:
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: