اطلاعات پایان نامه

طراحی مدل مطلوب تجاری سازی انیمیشن در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران

نام:
علیرضا
نام خانوادگی:
پوراصغر
گروه آموزشی:
دانشکده تولید رادیو و تلویزیون
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
تهیه کنندگی
عنوان پایان نامه:
طراحی مدل مطلوب تجاری سازی انیمیشن در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران
تاریخ دفاع:
1397/05/17
شماره ثبت کتابخانه:
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: