اطلاعات پایان نامه

الزامات و موانع ایجاد تلویزیون مشترک کشورهای فارسی زبان

نام:
عارف
نام خانوادگی:
جعفری چگنی
گروه آموزشی:
دانشکده ارتباطات و رسانه
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
تحقیق در ارتباطات
عنوان پایان نامه:
الزامات و موانع ایجاد تلویزیون مشترک کشورهای فارسی زبان
تاریخ دفاع:
1398/04/23
شماره ثبت کتابخانه:
1852
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: