اطلاعات پایان نامه

ویژگی های مطلوب خبرنگاری جبهه مقاومت

نام:
مجید
نام خانوادگی:
شیرین آبادی فراهانی
گروه آموزشی:
دانشکده ارتباطات و رسانه
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
روزنامه نگاری
عنوان پایان نامه:
ویژگی های مطلوب خبرنگاری جبهه مقاومت
تاریخ دفاع:
1397/12/14
شماره ثبت کتابخانه:
1855
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: