اطلاعات پایان نامه

مطالعه ظرفیت های موسیقی و افکت در تولید مستند موسیقایی رادیویی

نام:
پدرام
نام خانوادگی:
بهاآبادی راوری
گروه آموزشی:
دانشکده تولید رادیو و تلویزیون
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
تهیه کنندگی رادیو
عنوان پایان نامه:
مطالعه ظرفیت های موسیقی و افکت در تولید مستند موسیقایی رادیویی
تاریخ دفاع:
1398/01/27
شماره ثبت کتابخانه:
1837
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: