اطلاعات پایان نامه

بررسی انتقادی برنامه طنز خندوانه از منظر اخلاق اسلامی

نام:
مهدی
نام خانوادگی:
زحمتی
گروه آموزشی:
دانشکده دین و رسانه - قم
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
تولید سیما
عنوان پایان نامه:
بررسی انتقادی برنامه طنز خندوانه از منظر اخلاق اسلامی
تاریخ دفاع:
1396/11/17
شماره ثبت کتابخانه:
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: