اطلاعات پایان نامه

شیوه های مطلوب استفاده از شهروند خبرنگار در بخش خبری 20:30

نام:
مصطفی
نام خانوادگی:
حکیم زاده
گروه آموزشی:
دانشکده ارتباطات و رسانه
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
تحقیق در ارتباطات
عنوان پایان نامه:
شیوه های مطلوب استفاده از شهروند خبرنگار در بخش خبری 20:30
تاریخ دفاع:
1397/12/21
شماره ثبت کتابخانه:
1853
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: