اطلاعات پایان نامه

مطالعه‌ی ظرفیت‌های مطلوب برنامه‌سازی در رادیو جاده

نام:
عاطفه
نام خانوادگی:
خداداد
گروه آموزشی:
دانشکده تولید رادیو و تلویزیون
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
تهیه کنندگی رادیو
عنوان پایان نامه:
مطالعه‌ی ظرفیت‌های مطلوب برنامه‌سازی در رادیو جاده
تاریخ دفاع:
1397/12/18
شماره ثبت کتابخانه:
1850
توضیحات:
استاد راهنما
دکتر محمد اخگری
استاد
مشاور دکتر ویدا همراز
تصویر:
فایل پایان نامه: