اطلاعات پایان نامه

روش های تاثیرگذاری معاویه بر افکار عمومی

نام:
روح الله
نام خانوادگی:
باقری چاروک
گروه آموزشی:
دانشکده ارتباطات و رسانه
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
علوم ارتباطات اجتماعی
عنوان پایان نامه:
روش های تاثیرگذاری معاویه بر افکار عمومی
تاریخ دفاع:
1396/06/29
شماره ثبت کتابخانه:
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: