اطلاعات پایان نامه

بایسته‌های حقوق مخاطب در تبلیغات بازرگانی تلویزیون ج.ا.ا

نام:
محسن
نام خانوادگی:
غلامی
گروه آموزشی:
دانشکده دین و رسانه - قم
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
علوم ارتباطات اجتماعی
عنوان پایان نامه:
بایسته‌های حقوق مخاطب در تبلیغات بازرگانی تلویزیون ج.ا.ا
تاریخ دفاع:
1397/07/30
شماره ثبت کتابخانه:
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: