اطلاعات پایان نامه

کاربردهای بلاغی حرکت دوربین در بیان سینمایی

نام:
علی
نام خانوادگی:
صادقیان
گروه آموزشی:
دانشکده تولید رادیو و تلویزیون
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
تهیه‌کنندگی
عنوان پایان نامه:
کاربردهای بلاغی حرکت دوربین در بیان سینمایی
تاریخ دفاع:
1398/04/23
شماره ثبت کتابخانه:
1841
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: