اطلاعات پایان نامه

نحوه ارایۀ شعائردینی در برنامه‌های کودک ترکیبی نوگلان حسینی، رنگین کمان، سر سفره خدا در دهۀ اول محرم 1397

نام:
احمد
نام خانوادگی:
فلاح
گروه آموزشی:
دانشکده دین و رسانه - قم
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
تولید سیما
عنوان پایان نامه:
نحوه ارایۀ شعائردینی در برنامه‌های کودک ترکیبی نوگلان حسینی، رنگین کمان، سر سفره خدا در دهۀ اول محرم 1397
تاریخ دفاع:
1397/12/21
شماره ثبت کتابخانه:
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: