اطلاعات پایان نامه

راه‌کارهای ترویج اخلاق اسلامی در برنامه‌های گفتگومحور با تاکید بر اجرا

نام:
علی
نام خانوادگی:
نجفی برزگر
گروه آموزشی:
دانشکده دین و رسانه - قم
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
علوم ارتباطات اجتماعی
عنوان پایان نامه:
راه‌کارهای ترویج اخلاق اسلامی در برنامه‌های گفتگومحور با تاکید بر اجرا
تاریخ دفاع:
1397/11/25
شماره ثبت کتابخانه:
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: