اطلاعات پایان نامه

چگونگی ارائه جایگاه فرزندی مطلوب اسلامی در سریالهای تلویزیونی

نام:
شهریار
نام خانوادگی:
رضوی مهر
گروه آموزشی:
دانشکده دین و رسانه - قم
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
دین و رسانه
عنوان پایان نامه:
چگونگی ارائه جایگاه فرزندی مطلوب اسلامی در سریالهای تلویزیونی
تاریخ دفاع:
1396/12/12
شماره ثبت کتابخانه:
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: