اطلاعات پایان نامه

ارایه الگوی مناسب برای تبدیل متون تعلیمی ادبیات کهن فارسی به برنامه های روایی و نمایش محور رادیو بانگاهی خاص به گلستان سعدی

نام:
امیر
نام خانوادگی:
شایان مهر
گروه آموزشی:
دانشکده تولید رادیو و تلویزیون
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
رادیو
عنوان پایان نامه:
ارایه الگوی مناسب برای تبدیل متون تعلیمی ادبیات کهن فارسی به برنامه های روایی و نمایش محور رادیو بانگاهی خاص به گلستان سعدی
تاریخ دفاع:
1390/12/23
شماره ثبت کتابخانه:
1836
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: