اطلاعات پایان نامه

طراحی و پیاده‌سازی سیستم خودکار تشخیص هویت خواننده موسیقی با استفاده از GMM و RPCA

نام:
مجتبی
نام خانوادگی:
عنایتی
گروه آموزشی:
دانشکده فنی مهندسی رسانه
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
مهندسی صدا
عنوان پایان نامه:
طراحی و پیاده‌سازی سیستم خودکار تشخیص هویت خواننده موسیقی با استفاده از GMM و RPCA
تاریخ دفاع:
1398/02/07
شماره ثبت کتابخانه:
1835
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: