اطلاعات پایان نامه

راهکارهای مقابله با خبرجعلی برای معاونت سیاسی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

نام:
محمدحسین
نام خانوادگی:
آزادی
گروه آموزشی:
دانشکده ارتباطات و رسانه
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
علوم ارتباطات اجتماعی
عنوان پایان نامه:
راهکارهای مقابله با خبرجعلی برای معاونت سیاسی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
تاریخ دفاع:
1398/03/07
شماره ثبت کتابخانه:
1834
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: