اطلاعات پایان نامه

مطالعه روش های فضاسازی برای القای حس در نمایش رادیویی با تاکید بر حس وحشت

نام:
عفت
نام خانوادگی:
آب باریکی
گروه آموزشی:
دانشکده تولید رادیو و تلویزیون
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
تهیه کنندگی رادیو
عنوان پایان نامه:
مطالعه روش های فضاسازی برای القای حس در نمایش رادیویی با تاکید بر حس وحشت
تاریخ دفاع:
1397/03/20
شماره ثبت کتابخانه:
1698
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: