اطلاعات پایان نامه

مطالعه ی ظرفیت های طومارهای طنز نقالی در نویسندگی برنامه های رادیویی (مطالعه موردی حمزه نامه)

نام:
سعید
نام خانوادگی:
وفائی
گروه آموزشی:
دانشکده تولید رادیو و تلویزیون
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
رادیو نویسندگی
عنوان پایان نامه:
مطالعه ی ظرفیت های طومارهای طنز نقالی در نویسندگی برنامه های رادیویی (مطالعه موردی حمزه نامه)
تاریخ دفاع:
1397/12/22
شماره ثبت کتابخانه:
1833
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: