اطلاعات پایان نامه

ارزیابی عملکرد شبکۀ تلویزیونی ایران کالا در ترویج اقتصاد مقاومتی

نام:
رضا
نام خانوادگی:
شوکتی چوبر
گروه آموزشی:
دانشکده ارتباطات و رسانه
مقطع تحصیلی:
ارشد
رشته تحصیلی:
علوم ارتباطات اجتماعی
عنوان پایان نامه:
ارزیابی عملکرد شبکۀ تلویزیونی ایران کالا در ترویج اقتصاد مقاومتی
تاریخ دفاع:
1397/12/07
شماره ثبت کتابخانه:
1832
توضیحات:
سپاس از تک تک اساتید بزرگوارم در دانشگاه صدا و سیما
تصویر:
فایل پایان نامه: