اطلاعات پایان نامه

مطالعة چگونگی تغییر جایگاه ضدقهرمان به قهرمان در مجموعه‌های نمایشی تلویزیون

نام:
محمدرضا
نام خانوادگی:
شایان‌نژاد
گروه آموزشی:
دانشکده تولید رادیو و تلویزیون
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
تهیه‌کنندگی
عنوان پایان نامه:
مطالعة چگونگی تغییر جایگاه ضدقهرمان به قهرمان در مجموعه‌های نمایشی تلویزیون
تاریخ دفاع:
1397/06/26
شماره ثبت کتابخانه:
1821
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: