اطلاعات پایان نامه

مطالعه ی شیوه های بکارگیری گفتار درونی در نمایش های رادیویی( مطالعه ی موردی گفتار درونی در فیلم های روبر برسون)

نام:
محسن
نام خانوادگی:
نوری چپی
گروه آموزشی:
دانشکده تولید رادیو و تلویزیون
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
نویسندگی رادیو
عنوان پایان نامه:
مطالعه ی شیوه های بکارگیری گفتار درونی در نمایش های رادیویی( مطالعه ی موردی گفتار درونی در فیلم های روبر برسون)
تاریخ دفاع:
1398/01/27
شماره ثبت کتابخانه:
1830
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: