اطلاعات پایان نامه

مطالعه نقش تهیه کننده تلویزیونی مولف TV CREATORدر تولید مجموعه های تلویزیونی

نام:
اسمعیل
نام خانوادگی:
فلاح پور
گروه آموزشی:
دانشکده تولید رادیو و تلویزیون
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
تهیه کنندگی تلویزیون
عنوان پایان نامه:
مطالعه نقش تهیه کننده تلویزیونی مولف TV CREATORدر تولید مجموعه های تلویزیونی
تاریخ دفاع:
1397/11/21
شماره ثبت کتابخانه:
۱۸۳۱
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: