اطلاعات پایان نامه

تحلیل گفتمان انتقادی برنامه پرگار بی¬بی¬سی فارسی در حوزه زنان از منظر اسلام

نام:
علی
نام خانوادگی:
چهری
گروه آموزشی:
دانشکده دین و رسانه - قم
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
علوم ارتباطات اجتماعی
عنوان پایان نامه:
تحلیل گفتمان انتقادی برنامه پرگار بی¬بی¬سی فارسی در حوزه زنان از منظر اسلام
تاریخ دفاع:
1397/12/25
شماره ثبت کتابخانه:
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: