اطلاعات پایان نامه

مطالعه کاربرد فراداستان در فیلم‌نامه سریال‌های تاریخی تلویزیون

نام:
نبی
نام خانوادگی:
میرزائی
گروه آموزشی:
دانشکده تولید رادیو و تلویزیون
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
تهیه کنندگی تلویزیون
عنوان پایان نامه:
مطالعه کاربرد فراداستان در فیلم‌نامه سریال‌های تاریخی تلویزیون
تاریخ دفاع:
1397/12/18
شماره ثبت کتابخانه:
1825
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: