اطلاعات پایان نامه

ظرفیت‌سنجینظریةتیپ‌هاینه‌گانة شخصیتبرای خلق شخصیت‌هایغیرتکراریو باورپذیر در تولید سریال‌های تلویزیونی (با مطالعة موردی مجموعه‌ها‌ی نمایشی «زیر تیغ» و «نفس»)

نام:
مجید
نام خانوادگی:
صابری
گروه آموزشی:
دانشکده تولید رادیو و تلویزیون
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
تهیه‌کنندگی تلویزیون
عنوان پایان نامه:
ظرفیت‌سنجینظریةتیپ‌هاینه‌گانة شخصیتبرای خلق شخصیت‌هایغیرتکراریو باورپذیر در تولید سریال‌های تلویزیونی (با مطالعة موردی مجموعه‌ها‌ی نمایشی «زیر تیغ» و «نفس»)
تاریخ دفاع:
1396/07/29
شماره ثبت کتابخانه:
۱۸۰۰
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: