اطلاعات پایان نامه

مطالعه ی ساختاری متون رادیو تعاملی با رویکرد آشنایی زدایی برتولت برشت

نام:
ناصر
نام خانوادگی:
بایزیدی
گروه آموزشی:
دانشکده تولید رادیو و تلویزیون
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
رادیو-نویسندگی
عنوان پایان نامه:
مطالعه ی ساختاری متون رادیو تعاملی با رویکرد آشنایی زدایی برتولت برشت
تاریخ دفاع:
1397/12/19
شماره ثبت کتابخانه:
1828
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: