اطلاعات پایان نامه

تأثیر ادراک کارکنان از مدیریت تنوع بر آوای سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر فرهنگ سازمانی در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

نام:
فیاض
نام خانوادگی:
حسنعلی زاده
گروه آموزشی:
دانشکده ارتباطات و رسانه
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
مدیریت رسانه
عنوان پایان نامه:
تأثیر ادراک کارکنان از مدیریت تنوع بر آوای سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر فرهنگ سازمانی در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
تاریخ دفاع:
1397/12/19
شماره ثبت کتابخانه:
1820
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: