اطلاعات پایان نامه

مطالعه شیوه های اقتباس از متون تعزیه برای نمایش رادیویی

نام:
سعید
نام خانوادگی:
گلیج
گروه آموزشی:
دانشکده تولید رادیو و تلویزیون
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
نویسندگی رادیو
عنوان پایان نامه:
مطالعه شیوه های اقتباس از متون تعزیه برای نمایش رادیویی
تاریخ دفاع:
1397/02/02
شماره ثبت کتابخانه:
1354
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: