اطلاعات پایان نامه

ریخت شناسی افسانه های فولکلور کُردی جهت ساخت درام مستند (با مطالعه موردی افسانه حسن حکیم و اندرزهای حکیمانه)

نام:
فرهاد
نام خانوادگی:
هدایت
گروه آموزشی:
دانشکده تولید رادیو و تلویزیون
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
تهیه کنندگی تلویزیون
عنوان پایان نامه:
ریخت شناسی افسانه های فولکلور کُردی جهت ساخت درام مستند (با مطالعه موردی افسانه حسن حکیم و اندرزهای حکیمانه)
تاریخ دفاع:
1397/07/16
شماره ثبت کتابخانه:
1814
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: