اطلاعات پایان نامه

بررسی تطبیقی عناصر طرح و شخصیت در داستان آفرینش انسان در متون زرتشتی، عهدین و قرآن

نام:
ایمان
نام خانوادگی:
رضایی قلعه تکی
گروه آموزشی:
دانشکده دین و رسانه - قم
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
ادبیات نمایشی
عنوان پایان نامه:
بررسی تطبیقی عناصر طرح و شخصیت در داستان آفرینش انسان در متون زرتشتی، عهدین و قرآن
تاریخ دفاع:
1397/12/15
شماره ثبت کتابخانه:
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: