اطلاعات پایان نامه

فرصت‌ها و تهدیدهای تلویزیون تعاملی در ایران

نام:
محمدحسین
نام خانوادگی:
سالار بهرستافی
گروه آموزشی:
دانشکده دین و رسانه - قم
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
علوم ارتباطات اجتماعی
عنوان پایان نامه:
فرصت‌ها و تهدیدهای تلویزیون تعاملی در ایران
تاریخ دفاع:
1397/07/29
شماره ثبت کتابخانه:
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: