اطلاعات پایان نامه

مطالعه‌ی کارکرد معناشناسی صوت با تکیه بر روان‌شناسی شخصیت در نمایش‌های رادیویی

نام:
سهیلا
نام خانوادگی:
ایزدی
گروه آموزشی:
دانشکده تولید رادیو و تلویزیون
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
رادیو
عنوان پایان نامه:
مطالعه‌ی کارکرد معناشناسی صوت با تکیه بر روان‌شناسی شخصیت در نمایش‌های رادیویی
تاریخ دفاع:
1397/12/08
شماره ثبت کتابخانه:
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: