اطلاعات پایان نامه

بازشناسی خودکار احساسات موسیقی با استفاده از ویژگیهای آکوستیکی مؤثر بر احساسات و محتوای ملودیک

نام:
مجتبی
نام خانوادگی:
حیدری
گروه آموزشی:
دانشکده فنی مهندسی رسانه
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
مهندسی صدا
عنوان پایان نامه:
بازشناسی خودکار احساسات موسیقی با استفاده از ویژگیهای آکوستیکی مؤثر بر احساسات و محتوای ملودیک
تاریخ دفاع:
1397/11/02
شماره ثبت کتابخانه:
1806
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: