اطلاعات پایان نامه

مطالعه ظرفیت های دراماتیک طنز عبید زاکانی در رادیو

نام:
علی
نام خانوادگی:
فرزین فرد
گروه آموزشی:
دانشکده تولید رادیو و تلویزیون
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
نویسندگی رادیو
عنوان پایان نامه:
مطالعه ظرفیت های دراماتیک طنز عبید زاکانی در رادیو
تاریخ دفاع:
1397/12/21
شماره ثبت کتابخانه:
1818
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: