اطلاعات پایان نامه

طراحی الگوی فاصله گذاری برشت در متون نمایشی رادیو

نام:
سامان
نام خانوادگی:
مسافرلنگرودی
گروه آموزشی:
دانشکده تولید رادیو و تلویزیون
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
نویسندگی رادیو
عنوان پایان نامه:
طراحی الگوی فاصله گذاری برشت در متون نمایشی رادیو
تاریخ دفاع:
1397/12/12
شماره ثبت کتابخانه:
1817
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: