اطلاعات پایان نامه

مبانی فلسفی زمان در روایت مدرن و پست مدزن

نام:
محمد حسین
نام خانوادگی:
جواد
گروه آموزشی:
دانشکده دین و رسانه - قم
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
ادبیات نمایشی
عنوان پایان نامه:
مبانی فلسفی زمان در روایت مدرن و پست مدزن
تاریخ دفاع:
1397/11/15
شماره ثبت کتابخانه:
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: